Sản phẩm mới
AMY PRO - TÔM

AMY PRO - TÔM

HIỆU QUẢ NHANH TRÊN BỆNH ĐƯỜNG RUỘT TÔM XỔ KÝ SINH TRÙNG
LIVER SHRIMP

LIVER SHRIMP

PHÒNG TRỊ HỘI CHỨNG HOẠI TỬ GAN CẤP TÍNH TRÊN TÔM
STOP CLEAN (TÔM)

STOP CLEAN (TÔM)

VI SINH CAO CẤP LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO
BIO BEST - TÔM

BIO BEST - TÔM

LÀM SẠCH NƯỚC VÀ ĐÁY AO
SUPER BACTER (TÔM)

SUPER BACTER (TÔM)

HẤP THU KHÍ ĐỘC - GIẢM NHỚT BẠT
ANTI - WHITE

ANTI - WHITE

HIỆU QUẢ NHANH BỆNH PHÂN TRẮNG, TRỐNG RUỘT TRÊN TÔM
RENOL PS (TÔM)

RENOL PS (TÔM)

SẢN PHẨM CHUYÊN BIỆT DÙNG GIẢI ĐỘC GAN TÔM
GLUTARA

GLUTARA

TIÊU DIỆT TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
GLUBEN (CÁ)

GLUBEN (CÁ)

TIÊU DIỆT NHANH CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI CÁ
F9 PHOS

F9 PHOS

HIỆU QUẢ NHANH TRÊN GAN TỤY VÀ ĐƯỜNG RUỘT TRÊN TÔM
GLUTA 50 (TÔM)

GLUTA 50 (TÔM)

THUỐC SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG
GĐ - ALGAE (CÁ)

GĐ - ALGAE (CÁ)

Công dụng Diệt tảo trong ao nuôi thủy sản Diệt rong trong ao nuôi thủy sản Diệt chem chép, hến, rong trong ao...
Sản phẩm chiến lược