GĐ - ALGAE (CÁ)

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Công dụng

  • Diệt tảo trong ao nuôi thủy sản
  • Diệt rong trong ao nuôi thủy sản
  • Diệt chem chép, hến, rong trong ao nuôi.

Cách dùng

Sử dụng 1lít/1.500 – 3.000m3 nước.

Lưu ý

Sản phẩm an toàn cho người và vật nuôi; không cần ngưng sử dụng trước khi thu hoạch.

Sản phẩm liên quan
GLUTA 50 (CÁ)

GLUTA 50 (CÁ)

THUỐC SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG
GLUBEN (CÁ)

GLUBEN (CÁ)

TIÊU DIỆT NHANH CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI CÁ
SUPER BKC 80 (CÁ)

SUPER BKC 80 (CÁ)

TIÊU DIỆT TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
GLUTARA

GLUTARA

TIÊU DIỆT TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG AO NUÔI
YUCCA 99 (CÁ)

YUCCA 99 (CÁ)

HẤP THU KHÍ ĐỘC, XỬ LÝ NỀN ĐÁY
GĐ - YU 1000 (CÁ)

GĐ - YU 1000 (CÁ)

HẤP THU KHÍ ĐỘC, CẤP CỨU CÁ NỔI ĐẦU